Orhan Hodžić, predsjednik Asocijacije i Upravnog odbora
(grupacija kompanija Oki Air, Podgorica)

Mihailo Vukić, član Upravnog odbora
(t.a. Allegra Montenegro d.o.o., Bar)

Nevena Pejović, član Upravnog odbora
(t.a. Traveluxe d.o.o., Podgorica)

Anastazija Radović, član Upravnog odbora
(t.a. GO Travel AV&CO d.o.o., Podgorica)