Na inicijativu renomiranih turističkih agencija i tour operatora: Grand, Gallileo, Oki Air Montenegro, Oki Air Travel, Congress Travel i Atlas Tours iz Podgorice, sredinom februara ove godine osnovana je Asocijacija turističkih agencija Crne Gore ATA CG sa sjedištem u Podgorici.

“Od svog osnivanja do danas, ATA CG je pristupilo preko 70 odsto turističkih agencija koje uspješno posluju u svim crnogorskim gradovima i svakim danom ih je sve više“, saopšteno je iz Asocijacije.

Naglašavaju da je ATA CG determinisana kao dobrovoljna asocijacija koja će u funkciji unapređenja održivog razvoja i turizma insistirati na realizaciji ciljeva usmjerenih ka podsticanju kvalitetnog poslovanja i unapređenju konkurentnosti svojih članova, zasnovanih na visokom stepenu kvaliteta usluga i specijalizaciji članova po pojedinim oblastima djelatnosti.

Dodaju da su osnovne djelatnosti i definisani ciljevi ATA CG zastupanje interesa članica u odnosima sa trećim licima; zaštita pravne sigurnosti i kvalitet ugovornih odnosa članica; pružanje informacija o zakonskim odredbama turističke djelatnosti; blagovremeno obavještavanje članica o događanjima i najnovijim vijestima.

Zalagaće se i za unapređenje efikasnosti rada članica izradom analiza i prijedlogom racionalizacije; rad na suzbijanju neprimjerenih metoda rada s ciljem zaštite ugleda turističke djelatnosti; zastupanje interesa članica pred državnim organima nadležnim za turizam, Privrednom komorom i organizacijama iz turistički komplementarnih djelatnosti, takođe, pred inostranim agencijama.

Kao zvanični predstavnik turističkih agencija, ATA CG će, dodaju, sve svoje aktivnosti usmjeravati ka uspostavljanju intenzivne saradnje sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, Nacionalnom turističkom organizacijom, Crnogorskim turističkim udruženjem i visoko obrazovnim institucijama iz oblasti turizma, kako bi svojim članicama obezbijedila adekvatno zastupanje, zaštitu stručnih interesa i efikasnu promociju djelatnosti turističkih agencija.

“U svim zemljama svijeta, asocijacije poput naše su izuzetno značajni partneri turističkoj privredi, te s toga vjerujemo da ćemo u najkraćem roku biti prepoznati kao značajan i pouzdan partner, te da će se uz našu podršku i stručno znanje aktivno djelovati na mnogim projektima u cilju ukupnog unapređenja turizma u Crnoj Gori“, kazali su u Asocijaciji.

ATACG će, ističu, sarađivati sa asocijacijama iz regiona, Evrope i svijeta, kao važna spona u povezivanju agencija i unapređenja saradnje.

“Na osnivačkoj skupštini izabrano je rukovodstvo koje će u četvorogodišnjem mandatu voditi Asocijaciju, na čijem je čelu Orhan Hodžić iz kompanije Oki Air u svojstvu predsjednika asocijacije, kao i članovi upravnog odbora: Milija Bojović, Srđan Kovačević, Ivan Mijović, Rajko Perović i generalni sekretar Ljiljana Radulović“, saopšteno je iz Asocijacije.