ATA CG je osnovana na inicijativu renomiranih turističkih agencija i tour operatera Grand, Gallileo, Oki Air Montenegro, Oki Air Travel, Congress Travel i Atlas Tours iz Podgorice, determinisana je kao dobrovoljna asocijacija

Asocijaciji turističkih agencija Crne Gore (ATA CG), koja je osnovana sredinom februara, pristupilo je preko 70 odsto turističkih agencija koje posluju u svim crnogorskim gradovima.

ATA CG je osnovana na inicijativu renomiranih turističkih agencija i tour operatera Grand, Gallileo, Oki Air Montenegro, Oki Air Travel, Congress Travel i Atlas Tours iz Podgorice, determinisana je kao dobrovoljna asocijacija.

Ona će, kako je saopšteno, u funkciji unaprijeđenja održivog razvoja i turizma insistirati na realizaciji cijeva usmjerenih ka podsticanju kvalitetnog poslovanja i unaprijeđenju konkurentnosti svojih članova, zasnovanih na visokom stepenu kvaliteta usluga i specijalizaciji članova po pojedinim oblastima djelatnosti.

Iz ATA CG su kazali da su osnovne djelatnosti i determinisani ciljevi, zastupanje interesa članica u odnosima sa trećim licima, zaštita pravne sigurnosti i kvalitet ugovornih odnosa, zatim pružanje informacija o zakonskim odredbama turističke djelatnosti, blagovremeno obavještavanje članica o događanjima i najnovijim vijestima i unaprijeđenje efikasnosti rada izradom analiza i predlogom racionalizacije.

Među osnovnim djelatnostima ove asocijacije navode se i rad na suzbijanju neprimjerenih metoda rada i zastupanje interesa članica pred državnim organima, Privrednom komorom, kao i stranim agencijama.

Iz ove asocijacije su poručili da će kao zvanični predstavnik turističkih agencija aktivnosti usmjeravati ka uspostavljanju intenzivne saradnje sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Nacionalnom turističkom organizacijom, Crnogorskim turističkim udruženjem i visokoobrazovnim institucijama.

“ATA CG će sarađivati i sa asocijacijama iz regiona, Evrope i svijeta, kao važna spona u povezivanju agencija i unaprijeđenja saradnje”, navodi se u saopštenju.

Za predsjednika Asocijacije izabran je Orhan Hodžić iz kompanije Oki Air, a članovi upravnog odbora su Milija Bojović, Srđan Kovačević, Ivan Mijović, Rajko Perović i generalni sekretar Ljiljana Radulović.